W piątek 3 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie oraz IV Zjazd Absolwentów.

Uroczystość odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym (ul. 11 Listopada 1) na II piętrze przy holu.

Zarząd Stowarzyszenia

Absolwentów i Przyjaciół „Norwida”.

Spotkanie koleżeńskie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie, którzy maturę zdawali w 1966 r., odbyło się 20 maja w „Wyszkowiance”. Przybyło 30 osób. Było głośno i radośnie.

Część osób uczestniczyła we Mszy św. o godz. 18.00 odprawionej w sanktuarium św. Idziego.