Spotkanie koleżeńskie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie, którzy maturę zdawali w 1966 r., odbyło się 20 maja w „Wyszkowiance”. Przybyło 30 osób. Było głośno i radośnie.

Część osób uczestniczyła we Mszy św. o godz. 18.00 odprawionej w sanktuarium św. Idziego.