W przygotowanie XVII Konkursu Recytatorskiego Twórczości C. K. Norwida, organizowanego przez nasze liceum, włączyło się stowarzyszenie. Wykład o Norwidzie wygłosił dr hab. Tomasz Korpysz, zaproszony przez stowarzyszenie. Nagrodę specjalną – statuetkę Norwida, przyznawaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Norwida”, otrzymał Kacper Piątek, uczeń Zespołu Szkół nr 3. Wręczyli ją Dorota Kosmala i fundator statuetki Marek Napiórkowski.

Wykład „Norwid wieloraki – dwie twarze poety” wygłosił Tomasz Korpysz, norwidolog, językoznawca, pracownik UKSW i UW. Najpierw mówił o tej bardziej znanej jego twarzy – myśliciela, teologa, filozofa i antropologa, który w swojej twórczości podejmuje ważne tematy. – Poeta wielokrotnie podkreśla konieczność twórczego włączania się w otaczającą rzeczywistość – mówił. – Bierność, brak aktywności, brak rozwoju w życiu, także w życiu duchowym, poeta jednoznacznie piętnował, ostrzegał też „trzeba czasu nie tracić, bo kto czas traci, czas go straci”.

Norwidolog pokazał też inną twarz poety – twórcy, który „odznaczał się niemałym poczuciem humoru”, „wrażliwym na komiczne aspekty otaczającej rzeczywistości”.

Chwilę oddechu przyniosło spotkanie z Piotrem Adlerem, animatorem kultury, twórcą Młodzieżowej Akademii Teatralnej „Pan Hilary”. Radził, jak opanować tremę i stres. Wiersz „Beatrix” Norwida wyrecytowała Dorota Kosmala (Romańska), nasza koleżanka absolwentka.

Do jury konkursu zostali zaproszeni: dr hab. Tomasz Korpysz, (przewodniczący jury), Krzysztof Arbaszewski, naczelnik wydziału edukacji starostwa, a także Dorota Kosmala i Marek Napiórkowski, reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Norwida”, oraz Piotr Adler. Sekretarzem jury była Klaudyna Matejko-Kulasińska, polonistka.

- Jest nam bardzo miło podziękować wszystkim uczestnikom – podkreślił Marek Napiórkowski. – Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo interesujecie się poezją i chwała wam za to.

EB

 

 • image002
 • image003
 • image005
 • image006
 • image008
 • image015
 • image018
 • image054
 • image064
 • image068
 • image069
 • image070
 • image071
 • image072